Parafia Uników

pw. św. Stanisława B.M. w Unikowie

 

Drodzy Parafianie


W związku z prośbą Komisji Episkopatu Polski, aby na mszach świętych nie było więcej niż 50 osób, uprzejmie proszę, aby:

 
1. W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ w domach pozostały: osoby starsze, schorowane, osoby z objawami infekcji (np.; kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieci i młodzież szkolna i ich bezpośredni opiekunowie (zgodnie z Listem Księdza Biskupa podaną do wiadomości poniżej)

 
2. W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ w domach pozostali Parafianie, którzy uczestniczyli we mszy świętej i Drodze Krzyżowej w piątek, 13 marca.

 
3. Pozostałych Parafian, którzy czytają te słowa – zachęcam, aby – zamiast w niedzielę - przyjść do kościoła już w sobotę, 14 marca – na jedną z mszy świętych o godz. 16.00 lub o godz. 17.00  te msze święte będą potraktowane jako „msze niedzielne".
Wszystkie Osoby, które przynajmniej raz w tygodniu pragną przyjąć Jezusa w Komunii Świętej – niech przyjdą do kościoła w każdą mszę świętą w „dzień zwykły" – i mimo braku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej (mocą dyspensy Biskupa Kaliskiego) mogą ze spokojem sumienia przyjąć Jezusa w Komunii Świętej (o ile nie wymagają spowiedzi świętej z powodu innych grzechów).


ŁĄCZNOSĆ Z JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM JEST DLA NAS CHRZEŚCIJAN NAJWAŻNIEJSZA !!!!


Ks. Proboszcz: Damian Słotwiński

 

DRODZY PARAFIANIE !

 

Niedzielne spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania jest odwołane ...

 

 

Z Listu Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka do wszystkich Diecezjan:

 

"Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe."

 

Plan REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
w Unikowie:

28 luty - 1 marca 2020

 

Piątek, 28 luty

11.00 - msza święta z nauką ogólną

17.00 – nauka ogólna w kościele, Droga Krzyżowa

18.30 – nauka dla młodzieży

 

Sobota , 29 luty DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

10.30 – 11.00 – spowiedź święta

11.00 - msza święta z nauką ogólną

15.00 – nauka dla młodzieży, 15.30 – spowiedź święta dla młodzieży

16.30 – spowiedź święta

17.00 – msza święta z nauką ogólną

 

Niedziela, 1 marca

09.00 – msza święta z nauką ogólną

11.00 – msza święta z nauką ogólną, po mszy świętej – nauka dla młodzieży

12.30 (Owieczki) - msza święta z nauką ogólną

                         

  Zmarli w Parafii Uników: 02.11. 2018 – 02.11.2019

 

- Wielisława Złota – od rodz. Kłobusów

- Stefania Rył – od sąsiadów Siberów

- Mieczysław Obrzud – od Ciupków i Gutkowskich

- Marianna Misiak – od bratanicy Teresy z rodz.

- Stefan Szmiel – od rodz. Kowalów

- Anna Rył – od syna Henryka z rodz.

- Wacław Sibera – od rodz. Czapników i Falkowskich

- Wiesława Jagielska – od Janiny i Ryszarda Klubów z Broszek

 - Anna Pędziwiatr – od Barbary i Tadeusza z Rodzinami

- Ryszard Potomski – od rodz. Koniecznych ze Starc

- Halina Kowalska – od rodz. Matusiakow i Smoków

- Wiesława Grzelak – od wnuka Mariusza z rodz.

- Barbara Gajda – od Teresy Krawczyk z rodz

- Józef Piesyk – od Syna i Synowej

- Jan Migas – od Dariusza Ubycha z rodz

- Mieczysław Stefaniak – od Beaty Makoty

- Tadeusz Matusiak – od Świątków z Kol. Uników

 - Lucjan Drzazga – od Jana Gabrysia i rodz. Wawrzyniaków

- Józefa Górecka – od chrześnicy Jadwigi z rodz

- Andrzej Rył – od siostry Elżbiety z mężem i dziećmi

- Maria Gonera – od swatkowej Ługowskiej

- Zygmunt Piesyk

Msze Święte

W niedziele i święta:

- w Unikowie:

godz. 9.00,

godz. 11.00

- w Owieczkach:

godz. 12.30

 

UWAGA: aktualny wykaz godzin mszy św. na obecny tydzień - w zakladce: INTENCJE MSZALNE

- W niedziele i święta w Unikowie: 9.00, 11.00

- W Owieczkach: godz. 15.00 (w okresie letnim), 14.00 (w okresie zimowym)

 

- codziennie w Unikowie: godz. 17.00 (od lutego do listopada)

- godz. 16.00 (w grudniu i w styczniu)

664095

Polecane strony:

diecezjakaliska         Wiara        Gość niedzielny
herbunikow         owieczkilogo